Om Oss – English

Om oss

[x_text]

Bolaget har sedan starten 1989 haft en konstant tillväxt och är idag etablerat på de strategiskt viktiga orterna Göteborg, Stockholm, Malmö och Norrköping då vi ser lokal och verklighetsnära förankring som det bästa sättet att möta våra kunders behov.

För oss står kunderna alltid i fokus och vi lägger mycket energi på att förbättra och effektivisera vår kundservice, dels genom att utöka personalstyrkan och dels genom att effektivisera våra system.
Som ett led till detta börjar vi efter sommaren 2014 att byta ut våra telefonsystem för att få bättre kvalitet och bättre uppföljning på telefonköer samt minska eventuella väntetider. 
EDI-integrationer med både kunder och åkerier framskrider enligt plan.

Bolaget arbetar aktivt med miljö och kvalitetsfrågor och är sedan 2005 diplomerat inom ISO 9001 och ISO 14001. Under första halvan av 2014 genomfördes en omfattande åkeribedömning där fokus var riktat på säkerhet.

Marknaden har under räkenskapsåret varit fortsatt avvaktande och konkurrensen fortsatt hård. Trots rådande marknadsläge har vi under det senaste räkenskapsåret ökat vår omsättning och vi bedömer att den positiva utvecklingen kommer att tillta under det nya året. 
Vi har ett spännande och intressant år framför oss där vi hela tiden utforskar nya marknader och möjligheter till framtida förvärv.

Vi transporterar uteslutande tidspressat gods till och från våra kunder i hela Europa. Med hjälp av mycket stort kontaktnät i hela Europa erbjuder vi som krävs för att få just ditt gods till din kund – i tid och på ett smidigt sätt!

Våra linjebilar trafikerar dagligen Västsverige – Mälardalen

Ert gods är i säkra händer hos oss!

[/x_text]

Personlig kontakt

Vi är ett mindre företag, du har alltid samma kontaktperson hos oss.

Dagliga avgångar

Dagliga avgångar i egen regi inom Sverige men även mot kontinenten.

Thermotransporter

-20C eller +30C?
- Inga problem!

Egen Terminal

Behöver vi hantera godset så gör vi det på egen terminal.

tjenare@jtw-transport.se

031 – 707 86 01

 

  • Fair Transport
  • FB-f-Logo__blue_72